noflash
mobil (Anna Wronecka) +48 603 607 814,

e-mail ryba@hot.pl


Informacje rejestrowe


Firma wpisana do ewidencji gospodarczej:
Prezydenta Miasta Kołobrzegu 7159/95

Określenie przedmiotu działalności wg PKD:
74.20A, 74.14.A, 80.42.B, 74.30.

NIP
PL 671-100-53-48

Regon
330335469

Inne:
firma wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Szczecinie pod numerem ewidencyjnym 2.32/0056/2008

Nr konta bankowego:
PKO S.A Warszawa o/Kołobrzeg 86 124 065 08 1111 0000 54132999
Copyright © 2007 - 2022Food Projekt     Design projektowanie www     Polityka prywatności